Düşük Göz Kapağı

Göz kapağı düşüklüğü; çeşitli nedenlere bağlı olarak doğuştan var olan veya sonradan gelişen, göz kapağının gözün renkli kısmını bir milimetreden daha fazla bir uzunlukta örtecek şekilde düşük olması şeklinde görülen bir sağlık sorunudur. Gözlerden yalnızca bir tanesinde veya her iki gözde birden görülmesi söz konusu olabilen göz kapağı düşüklüğü başlı başına bir sorun olabileceği gibi altta yatan farklı bir sağlık sorununa bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Gerek görme kabiliyetinde sorunlara neden olması, gerekse estetik anlamda istenmeyen bir görüntüye sebebiyet vermesi nedeniyle göz kapağı düşüklüğü tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Göz kapağı düşüklüğü nedir?

Pitozis olarak da adlandırılan göz kapağı düşüklüğü, göz kapağının gözün bir kısmını kapatacak şekilde gerekenden daha aşağıda ve sarkık olmasıdır. Altta yatan soruna ve kasların durumuna göre hafif göz kısılması şeklinde görülebileceği gibi göz bebeğini kapatacak boyutlara da ulaşabilir. Hastalık her yaştan insanda görülebilmekle birlikte doğumsal (konjenital pitozis) ya da sonradan gelişimli olabilir. Neden olduğu görüş sorunları ve estetik nedenlere bağlı olarak göz kapağı düşüklüğü sorunu psikolojik sorunları da beraberinde getirebilir. Göz kapaklarındaki sarkıklık sorununa yol açabilecek pek çok etken bulunmaktadır. Genellikle tek gözde görülür. Fakat bazı durumlarda her iki gözde birden pitozis sorunu söz konusu olabilir ve buna bilateral pitosiz adı verilir. Tek gözde meydana geldiğinde hastalığa neden olan etken de göz önünde bulundurularak kendiliğinden geçmesi beklenebilir ancak bilateral pitosiz hastanın gündelik hayatını oldukça fazla etkileyeceğinden derhal cerrahi müdahale gereklidir.

Göz kapağı düşüklüğü neden olur?

Göz kapağı düşüklüğü bazı hastalarda doğuştan var olan bir bozukluk olarak görülmektedir. Bu duruma genellikle göz kapağını tutan kasın anne karnında yeterince güçlenememesi neden olur. Çoğu zaman bebek gözlerini açmaya çalıştığında bir gözü diğerinden daha kısıksa hastalığın farkına varılır. Fakat hastalığın kesin olarak tespiti için uzman bir hekim tarafından bebeğin göz kapağı kıvrımlarına bakılarak yapılacak olan fiziksel muayene gereklidir. Sonradan gelişen göz kapağı düşüklüğü olgularında ise neden çoğunlukla göz kapağını tutan kasların zayıflaması veya hasar görmesidir. Bazı durumlarda gözün darbe alması, yaralanması veya göz tümörlerinin varlığı gibi nedenler de buna sebep olabilir. Tüm bunların haricinde yaşlılığın getirdiği bazı göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan birtakım yöntemler ile günümüzde bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak da pitozis hastalığı ortaya çıkabilmektedir.

Menü