Meme başı ameliyatı

MEME BAŞI AMELİYATI

Meme kanseri cerrahisi sonrası memesi alınan ve plastik cerrahi tarafından yeniden meme oluşturma ameliyatları bittikten sonra meme başı oluşturulmasıdır.

AMELİYAT ÖNCESİ

Ayrıntılı tıbbi hikaye alınması, hasta muayenesi, kişinin beklentileri, ameliyat hakkında bilgilendirme, işlem öncesi fotoğraflama, ameliyat sonrası sonuçların beraber değerlendirilmesi yapılır. Tetkik gerektirmez. Gerekli ölçımler yapıldıktan sonra simetriyi sağlayacak şekilde uygun çizimler yapılır.

AMELİYAT

Lokal anestezi altında, muayenehane şartlarında uygulanır. Yeniden yapılmış meme üzerindeki kendi dokunuz uygun yöntemlerle katlanarak 3 boyutlu kabarık meme başı oluşturulur. İşlem yaklaşık 30 dakika kadar sürer. Özel bir pansumanla kapatılır.

AMELİYAT SONRASI

Onarım sonrası 24 saat kapalı tutulur, daha sonra özel bantlarla banyo yapılabilir. İş gücü kaybına sebep olmaz. Birinci haftanın sonunda dikişler alınır. İşlemden 2-3 ay sonra dövme (tatuaj) yöntemi ile meme başı etrafı koyu renkli alan yapılır. Böylece meme rekonstrüksiyonu yani yeniden meme yapma ameliyatları tamamlanmış olur.

Menü